پست های ارسال شده در آبان سال 1392

خانوم شماره بدم...؟

خانوم شماره بدم...؟   خانوووووووم….شــماره بدم؟؟؟؟؟؟ خانوم  برسونمت؟؟؟؟؟؟؟خانوم چن لحظه از وقتتو به مــــا میدی؟؟؟؟؟؟اینها جملاتی بود که دخترک در طول مســیر خوابگاه ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 10 بازدید