پست های ارسال شده در بهمن سال 1392

مرد واقعی کیست؟

توی این پست جدید تنها چیزی که میخوام اینکهاز احساس درونیمدوباره بسازم این کلمه را یعنی:"مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد"فقط سکوت..چون حرف هآیم گوش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 8 بازدید

داستان خنده دار "توپ تنیس"

  ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﮐﯿﻒ ﺑﺨﺮﻡ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ... ﺗﺎﭘﻨﺠﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﺵ ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید