پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

باباجونــــــــــــــــــــــم روزت مبارکـــــــــــــــــــــ...

دخـتــَــر کـه بــاشی  میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه  دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ  آغــوش گــَرم پـــِدرتـه  دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 25 بازدید