هزار تا بوس...

چند روز پیش تو تاکسی موقع پیاده شدن یهو متوجه شدم اصلا پول همرام نیست !

 

راننده ام از این قیافه های ترسناک با دو کیلو سبیل!

زیر پامو نگاه کردم دیدم یه جعبه خالی هست

تا کرایه خواست منم جعبه ی خالی رو بهش دادم

یهو برگشت نگام کرد گفت این چیــه :@

گفتم : شرمنده پول همرام نبود برات هزار تا بوس گذاشتم :))

هیچی دیگه سه روزه با قفل فرمون دنبالمه  =)))

/ 1 نظر / 4 بازدید
باران

خخخخخخخخخخ....بپا پس نکشتت؟!!![نیشخند][قهقهه]