# روز_مادر

روز مادر مبارک

در آسمان آبی دلم، جایی برای ابرها نیست مادرم! دعایم کن که با دعایت، دلم خانه دردها نیست عزیزترین عزیزانم! روزت مبارک *;%”* *%;;%”* *;%*;%”*. *;*;%;*%*, )i( (   ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 76 بازدید