# عید

سالـــــــــــــــــــ نــــــو مبــــــــــــــارکـــــــــ....

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام به همگی... خوبـــــــــــــــــــــــــــــین؟؟؟من که توپه توپم! خب زود بریم که میخوام باهم بترکونیم! یه مدت از دست مدرسه و درس و .... ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 44 بازدید